Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Hvorfor legen din ikke forstår din overfølsomhet
Er det farlig? Noen norske nettsider med svar.
Miljøhemmingsbrosjyrer
Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ME
Uforståelig overfølsomhet mot mat eller miljø
Vaksinasjon (også ved allergi og annen overfølsomhet) anno 2012
Kunnskapsmangel
Intoleransereaksjoner, innbilning eller vond virkelighet?
Kronisk syk av innemiljø
El-allergi. El-intoleranse.
Er det overfølsomhet? Allergi eller??
Belastning (dose) og tålegrense (toleranseterskel)
Ulike former for overfølsomhet
Ordbruk. Nomenklatur
Forekomst av sykdommer
Forskjellige former for overfølsomhet
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Ulike former for overfølsomhet

 

Ulike former for overfølsomhet (intoleranse)

 

Overfølsomhet (intoleranse) er et samlebegrep for sykelig forhøyet ømfintlighet i ett eller flere av kroppens vev eller organer. Noe av dette kjenner vi til, og setter egne navn på, ellers kaller vi det bare intoleranse.

 

·      Allergi = immunologisk betinget overfølsomhet.

·      Hyperreaktivitet = tilstand med overirritabelt vev  i luftveiene

·      Spesifikk kjemisk overfølsomhet = overfølsomhet som skyldes biokjemisk

     stoffskiftefeil uten allergi

·      Andre overfølsomhetsreaksjoner, intoleranser

o       med kjente mekanismer (for eksempel- glutenintoleranse (cøliaki) osv)

o       uten kjente mekanismer (for eksempel inneklimasyke).

 

AllergierETC

(Ill.: K.Aas©)

Ved mye av det som oppfattes som allergisk,

kan kke-allergiske mekanismer være like viktig eller viktigere.

 

Spesifikk og uspesifikk intoleranse

Vi sier at overfølsomheten er spesifikk når den er rettet mot spesielle kjemiske strukturer eller en spesiell kjemisk egenskap ved det utløsende stoffet og opptrer bare hvis dette er til stede.

Dette er karakteristisk for allergi.

 

Uspesifikk overfølsomhet kan derimot utløses av helt ulike stimuli. Dette er karakteristisk for hyperreaktivitet i luftveiene. Det er også et kjent fenomen ved atopisk eksem, men for huden brukes ikke begrepet hyperreaktivitet.

Forskjellige former for overfølsomhet kan vise seg med helt like symptomer som for eksempel astma, rhinitt og elveblest.

 

Det er flere forskjellige typer overfølsomhet, men de kan gi helt like plager.  Astma kan f.eks. skyldes både allergi, hyperreaktivitet og spesifikk kjemisk overfølsomhet hver for seg eller i forskjellige kombinasjoner. Elveblest kan på samme måte skyldes allergi, spesifikk kjemisk overfølsomhet eller andre udefinerte typer overfølsomhet, mens kjemsik miljøintoleranse, ofte kalt MCS gir mer generellse plager uten objektive tegn, se Kjemisk miljøintoleranse anno 2010.

 

Overfølsomhet

(Ill.: K.Aas)

Allergi (rosa felt), hyperreaktivitet (gult felt) og spesifikk kjemisk overfølsomhet (grønt felt)

kan ofte gi det samme symptomet i luftveiene (f.eks astma)

 

Mange kaller all slik overfølsomhet for ”allergi”, og det er for så vidt OK, men fagfolk må kjenne forskjellene for å forstå pasientens reaksjoner, og det er fint om også pasientene deres forstår dette. Forskjellige reaksjonsformer betyr bl.a. forskjellig arvelighet, forskjeller i diagnostikk og forskjeller i forebygging og behandling. Det kan imidlertid også være til stor hjelp for mange pasienter å vite forskjellene særlig på allergi og hyperreaktivitet.

Se også Kjemisk miljøintoleranse anno 2010.

UgleGode råd Ugle

  • Mange tilfeller av overfølsomhet dreier seg egentlig om miljøhemming som forverres av miljøforhold. Les om det i www.inneklima.com
  • Les videre om allergimekanismer, hyperreaktivitetsmekanismer og spesifikk kjemisk overfølsomhet, så vil du forstå mer!

 

 

Kjell Aas ©

(Sist oppdatert 02.01.2010)

Til toppen

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"