Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
Magnetisk felt og astma?
Arvelighet og miljø ved astma
Allergi mot hund og astmabehandling
Journalist om astma?
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.
Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Nasjonal innsats mot astma lønner seg
Nytt nettsted om astma hos barn
2. mai 2006 er verdens astmadag!
Astmaforebygging. Del II. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Astmaforebygging.Del I. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Ny ASTMABROSJYRE fra NAAF
Astma (asthma bronchiale)
Akutt astma. Astmaanfall
Behandling av astma. Generelt
Hjelpemidler ved astma
Forekomst av astma
Årsaker til astma
Diagnose ved astma
Alvorlighetsgradering ved astma
Årsaker til forverring av astma
Astmaliknende tilstander
Komplikasjoner ved astma
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Magnetisk felt og astma?
Kjære kollega. som lungelege har jeg kommet over en relativt ny artikkel der det hevdes at eksponering for magnetiske felt under svangerskapet er forbundet med økt risiko for at fostret får astma. Se denne artikkelen fra Canada ; Li DK, Chen H, Odouli R (2011): Maternal exposure to magnetic fields during pregnancy in relation to the risk of asthma in offspring. Arch Pediatr Adolesc Med. 165: 945-50.Jeg skriver til deg fordi jeg synes du skriver sindig om el-intoleranse med et åpent sinn selv om du ikke har funnet noen holdbare vitenskapelige argumenter for denne (påståtte?) lidelsen, og jeg vil sette stor pris på dine kommentarer til denne artikkelen. For meg ser det ut som denne artikkelen bygger på godt gjennomført forskning
[Les mer]

Arvelighet og miljø ved astma

Hva er viktigst av arv og miljø?  Dette temaet er viet en artikkel i fagbladet Allergi i Praksis nr 4 i 2010 http://www.naaf.no/no/Tjenester/Fagbladet_Allergi_i_Praksis/Allergi-i-Praksis-4---2010/ Dette fagbladet for leger og annet helsepersonell be i sin tid startet av Norges Astma- og allergiforbund og kommer nå ut også i Sverige som et samarbeidsprosjekt mellom forbundene. Innholdet i artikkelen " Astmautvikling, gener og miljø, og kanskje også epigenetikk?" kan nok virke vanskelig å fordøye for mange, men er verdt forsøket. Her er et kort , noe forenklet referat.


[Les mer]

Allergi mot hund og astmabehandling

Jeg er allergisk mot dyrehår, noen matvarer og pollen. Når det gjelde dyrehår så reagerer jeg med å bli tungpustet, litt pipelyd. Jeg har av legen fått oxis når jeg en sjelden gang- heldigvis - er tilstede der det er hunder. I den senere tid er jeg blitt mer ømfindtelig også for partiklene som henger på klærne til folk. For en tid tilbake ble jeg fortalt at Oxis er det eneste hjelpemiddel her. Problemet er at jeg blir dårlig også av å inhalere medisinen. Får skjelvinger og hjertebank (bivirkning). Uggenfølelse. ! Finnes virkelig ikke noe alternativ til å forebygge eller medisinere/åpne opp ?

 

[Les mer]

Journalist om astma?
En journalist skriver  

Hei! Jeg har vært på en utstilling om alternativ behandling. Det var utrolig mange forskjellige tilbud. Nesten alle hevdet at de kunne helbrede astma. Noen sa også at effekten av behandlingen som de tilbød, var bevist i vitenskapelige artikler. Har litt dårlig magefølelse etter den utstillingen.  Finnes det noen slik litteratur? Jeg har selv en ganske vanskelig astma og er journalist. Skulle, gjerne skrive noe om dette og trenger saklig informasjon. Tar gjerne imot tips om hvordan det er best å vinkle stoffet . 


[Les mer]

Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.

Regjeringen lanserer i dag – på verdens astmadag- en nasjonal strategiplan for forebygging av astma, allergi og inneklimaplager. I den anledning har Norges Astma- og allergiforbund sendt ut en pressemelding som innledes slik: ” Fremtidsrettet og god strategi for astma og allergi. 

Norges Astma- og Allergiforbund mener strategien setter den nasjonale innsatsen for nedgang i forekomst og bedre tilbud til pasienter inn i en nødvendig og lenge etterlyst sammenheng. Den vektlegger økt samordning og bedret kapasitet innen helsevesenet samt nødvendig samarbeid mellom ulike departementer som har ansvar for mulige årsaker til økt forekomst fra så vel dårlig inneklima som helseskadelig byluft.


[Les mer]

Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Interpellasjon ved stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli: "En undersøkelse i regi av Ullevål universitetssykehus viser at hver femte 10-åring i Oslo har hatt astma, og at 11 pst. av barna har pågående astma. Forekomsten av astma blant norske barn er dermed høyere enn i andre europeiske land. Dette tilsier at det er nødvendig å øke innsatsen for å forebygge astma hos barn, og Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler at det iverksettes en nasjonal strategi for å oppnå dette. Både foreldre, andre voksne og myndighetene har behov for mer informasjon om risikofaktorene for astma. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund er det også nødvendig å styrke forskningen på dette området. Hva vil statsråden gjøre for å styrke kunnskapen om astma, og sikre at det iverksettes forebyggende tiltak for å redusere forekomsten av astma blant barn?»,

[Les mer]

Nasjonal innsats mot astma lønner seg
 Stortinget har i 1994 enstemmig anmodet regjeringen om å satse på tiltak for å redusere forekomst av astma og bedre vilkårene for behandling og funksjon for pasienter med astma, allergier og ”inneklimasyke”. Det ble presisert i Stortingsmeling 37 /94. Lite ble gjort fra regjeringens side, det er ikke gjennomført noen faktisk evaluering, resultater er lite synlig. Et nasjonalt handlingsprogram mot astma ble imidlertid gjennomført i Finland med hovedvekt på optimalisering av astmabehandling og evaluert etter 10 år. Resultatene er oppmuntrende!

[Les mer]

Nytt nettsted om astma hos barn
I anledning Barneastma-året 2007 lanserer Norges Astma- og Allergiforbund en egen Foreldre- og barn side på nett. Her finner du også praktiske råd knyttet til daglige aktiviteter hjemme og i barnehage og skole. Medlemmer av Norges Astma- og allergiforbund vil få tilgang til en personlig rådgivningstjeneste der barnelege gir råd vie e-post . 

[Les mer]

2. mai 2006 er verdens astmadag!
Verdens astmadag 2006 er tirsdag 2. mai. Astma øker og mange familier risikerer å bli rammet hvis det ikke gjennomføres mer av forebyggende tiltak.

[Les mer]

Astmaforebygging. Del II. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe noen.

Dette er fortsettelsen av Astmaforebygging Del I index.asp?G=1500&ID=8227som bør leses først. Del I inneholder viktig innledende informasjon og omtaler særlig forebygging gjennom tiltak mot atopisk allergi. Her i Del II omtales flere tiltak som bør vurderes ved ønske om å forebygge oppstart (induksjon) av astmasykdom.


[Les mer]

Astmaforebygging.Del I. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen.

Astma (asthma bronkchiale) øker i industrialiserte land og også i Norge. Mye er arvelig bestemt, men miljøforhold bidrar i betydelig grad til at det blir sykdom (induksjon av astma). Her og i Astmaforebygging, Del II omtales tiltak som kan tenkes å hjelpe iallfall noen ut fra forskningsbasert (og noe erfaringsbasert) kunnskap. Ved en stor andel av astma, men ikke hos alle har atopisk allergi betydning. I dette dokumentet (Del I) blir dette mest omtalt, mens Del II omtaler mange andre tiltaksområder som kan være viktige også for å forebygge astma med allergi. Det anbefales å studere dokumentene Allergiforebygging I,II, IIIog IV først.


[Les mer]

Ny ASTMABROSJYRE fra NAAF
Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) har nå gitt ut en ny brosjyre om astma.

[Les mer]

Astma (asthma bronchiale)
Astma er både en sykdom og et symptom på pustebesvær. Astmasykdommen er en kronisk luftveissykdom i bronkiene. Det er en multifaktoriell sykdom, det betyr at det er mange faktorer som virker på den. Astmamekanismene forklares her.

[Les mer]

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"