Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
Magnetisk felt og astma?
Arvelighet og miljø ved astma
Allergi mot hund og astmabehandling
Journalist om astma?
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.
Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Nasjonal innsats mot astma lønner seg
Nytt nettsted om astma hos barn
2. mai 2006 er verdens astmadag!
Astmaforebygging. Del II. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Astmaforebygging.Del I. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Ny ASTMABROSJYRE fra NAAF
Astma (asthma bronchiale)
Akutt astma. Astmaanfall
Behandling av astma. Generelt
Hjelpemidler ved astma
Forekomst av astma
Årsaker til astma
Diagnose ved astma
Alvorlighetsgradering ved astma
Årsaker til forverring av astma
Astmaliknende tilstander
Komplikasjoner ved astma
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Arvelighet og miljø ved astma

I kjølvannet av TVprogrammet Hjernevask har mange sendt e-post med spørsmål til denne nettsiden og til www.allergiviten.no . Programmet har skapt forvirring. . Vondt er blitt verre av mediaoppslag som er i strid med etablert kunnskap om inneklima på grunn av feiltolkninger av forskningslitteratur 

Hva er viktigst av arv og miljø?  Dette temaet er viet en artikkel i fagbladet Allergi i Praksis nr 4 i 2010. Dette fagbladet for leger og annet helsepersonell ble i sin tid startet av Norges Astma- og allergiforbund og kommer nå ut også i Sverige som et samarbeidsprosjekt mellom forbundene.

Innholdet i artikkelen " Astmautvikling, gener og miljø, og kanskje også epigenetikk?" kan nok virke vanskelig å fordøye for mange, men er verdt forsøket.

gener og miljø LITEN

Ill.: K. Aas© :Påvirkninger fra huleboerne og frem til nå

iLL.:K. Aasog DNA handler artikkelen om såkalt epigenetikk. Det er et begrep for at noen gener kan slås av og på. Det kan skje med visse påvirkninger av noe i miljøet eller i kosten. Fenomenet kan bl.a. dreie seg om kjemisk binding av metyl CH3-forbindelser (metyl) til DNA. Slik metylering av DNA kan føre til at et ellers aktivt gen slutter å fungere eller endrer funksjon. Når metyl fjernes, blir genet aktivt igjen.

Slik endring av arvestoffet synes å skje på grunn av miljøfaktorer og kanskje også spesielle kostforhold, men det er langt frem før forskerne kan si hvilke. Mye peker på at tobakksrøyking kan ha epigenetiske konsekvenser. Det forklarer påvisningen av at astmautvikling hos småbarn kan ha sammenheng med om mormoren røykte mens hun gikk gravid med barnets mor (Li et al,2005) Det er også grunn til å mistenke diesel og andre trafikkforurensninger. Artikkelen inneholder referanser til forskningslitteratur om det.

DNA kan også endres av kjemisk påvirkning på måter som beskrives i artikkelen, men det overlates til spesielt interesserte. De bør lese hele artikkelen selv. Den har mange interessante litteraturreferanser. Det er altså ikke bare arven fra huleboerne som avgjør. Vi kan sannsynligvis i noen grad selv avgjøre om uønskede arveegenskaper - som risiko for å utvikle astma og allergier - skal være aktive eller gå videre uten å bety noe for livskvaliteten for neste generasjon.

Litteratur:

Li YF, Langholz B, Salam MT, Gilliland FD (2005): Maternal and grandmaternal smoking patterns are associated with early childhood asthma. Chest. 127:1232-41. Munthe-Kaas, MC (2010): :Astmautvikling. Genetikk og miljø, og kanskje også epigenetikk? Allergi i PrakXis nr 4 , 2010: 8- 14. Les Artikkelen:

(Sist oppdatert 5.februar 2011)

Kjell Aas©

 

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"