Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
Magnetisk felt og astma?
Arvelighet og miljø ved astma
Allergi mot hund og astmabehandling
Journalist om astma?
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.
Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Nasjonal innsats mot astma lønner seg
Nytt nettsted om astma hos barn
2. mai 2006 er verdens astmadag!
Astmaforebygging. Del II. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Astmaforebygging.Del I. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Ny ASTMABROSJYRE fra NAAF
Astma (asthma bronchiale)
Akutt astma. Astmaanfall
Behandling av astma. Generelt
Hjelpemidler ved astma
Forekomst av astma
Årsaker til astma
Diagnose ved astma
Alvorlighetsgradering ved astma
Årsaker til forverring av astma
Astmaliknende tilstander
Komplikasjoner ved astma
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Journalist om astma?

  Hvilken astmavinkling skal en journalist velge??       

(Spørsmål 28. april 2009)

Hei! Jeg har vært på en utstilling om alternativ behandling. Det var utrolig mange forskjellige tilbud. Nesten alle hevdet at de kunne helbrede astma. Noen sa også at effekten av behandlingen som de tilbød, var bevist i vitenskapelige artikler. Har litt dårlig magefølelse etter den utstillingen.  Finnes det noen slik litteratur?

Jeg har selv en ganske vanskelig astma og er journalist. Skulle, gjerne skrive noe om dette og trenger saklig informasjon. Tar gjerne imot tips om hvordan det er best å vinkle stoffet . 

 

SVAR

(28. april 2009)

 

Svar på dette må bli ganske omfattende og forutsetter at du leser flere dokumenter som du vil bli ledet til med lenker.

 

1/ Du spør om det finnes litteratur.

I en av de største søkemotorene for medisinsk litteratur (PubMed) kan søkeordet ”asthma” føre deg til langt over 100.000 vitenskapelige artikler hvorav ca 17.000 er oversiktsartikler.

 

Bruker du søkeordene ”asthma, and alternative medicine” får du bortimot 2.000 artikler hvorav3-400 er oversiktsartikler. De fleste av disse dreier seg om effekten av urtemedisiner og akupunktur.

 

Jeg (redaktøren) har ikke lest alle disse, men i alle oversiktsartiklene som jeg har studert, konkluderes det med at det er nødvendig med flere og bedre kontrollerte studier.

 

Det at artikler er trykket i vitenskapelige tidsskrifter, betyr imidlertid ikke at de nødvendigvis har akseptabel beviskraft. De må studeres med våken kresenhet. Da kan en sile ut de som representerer troverdig forskning (et dokument som kommer i www.inneklima.com når den nettsiden er helt gjenopprettet (forhåpentligvis i uke 21, 2009).

Mange må forkastes på grunn av mer eller mindre åpenbare mangler og svakheter.

 

2/ For å svare på ditt spørsmål om hvordan stoff om astma kan vinkles, må jeg vise til en figur i boken Biochemical and immunological aspects of bronchial asthma

Prosessen frem til en slik bok kan illustrere hvilke utfordringer forskere møter pga litteraturflommen og hvor mange vinklinger en har å velge mellom.

 

 I 1967 ble jeg anmodet om å skrive en bok til American Lecture Series. Det var behov for en bok som kunne bygge bro mellom biokjemisk og immunologisk kunnskap om astma (asthma bronchiale).

For å kunne gjøre det, var det nødvendig å studere et par-tre  tusen artikler, og da  boken ble trykket i 1972, var det valgt ut ca 800 publikasjoner til referanselisten i den. Fra manuskriptet ble levert til boken var trykket, kom det minst 100 nye publikasjoner som kunne være relevante. 

 

For å illustrere kompleksiteten ble konklusjonene sammenfattet i et diagram som vist i figur 1.  Det ble komplisert! 

 

                                                                                                                     

BIBBAoversikt

                                                                         Figur 1

 

Det er gjennomført og foregår stadig forskning innenfor hvert innrammet stikkord. For å finne relevant litteratur for deler av dette må en søke i spesiallitteratur som ikke har sammenheng med astma ved første blikk. Det er merket av tre vidt forskjellige områder. Den første (Allergen + reagin) omfatter et eget kjempefelt, inmunologi. De neste to dreier seg om vel så store  felt, biokjemi og nevrofysiologi, mens det nederst til høyre omhandler alt fra innholdet i legers utdannelse til generell og spesiell psykologi og samfunnslære. Føyer vi til relevant litteratur fra disse områdene (som ikke registreres i PubMed), må vi regne med kanskje 50. -100.000 nye publikasjoner hvert år! [*] 

I figuren viser pilene hvordan de enkelte elementene kan henge sammen og virke på type og alvorlighetsgrad av astma. Mye av sammenhengene kan forklares gjennom den kunnskapen vi har om biokjemiske virkningsmekanismer der noe er omtalt under avsnittet Du er fabelaktig   og undermenyene der, men både pasientens egen og medmenneskers kunnskaper, holdninger, atferd kan virke inn på forskjellige nivåer og bety mye for de berørtes funksjonsevne og livskvalitet, Det kan også generelle samfunnsforhold.

Så her kan du velge mellom mange vinklinger. I denne nettsiden finner du noen hundre artikler med forskjellige vinklinger fra for eksempel Nasjonal strategi for forebygging og behandling     og mestring    til enkeltindividers nødrop om kommunikasjonsproblemer overfor legen  til mange astmatikeres store problem: parfymebruk   som bidrar til at mange blir miljøhemmet.

 

Siden du selv har astma er du vel medlemk av Norges Astma- og allergiforbund (NAAF). Der kan du få mye informasjon ikke minst gjennom foreningens "likemenn". 

Om du skriver om din egen astma, er det fint om du gjør det så nøkternt som mulig knyttet  til forskiningsbasert kunnskap.

 

Du kan gjerne bruke tekster fra denne nettsiden under forutsetning at du angir kilden.

 


[*] I 1980 ba forlaget meg om å skrive en ny og oppdatert utgave av denne boken. Da var det publisert så mange nye forskningsresultater innenfor hver av de illustrerte rammene at oppgaven ikke var overkommelig.


(Sist oppdatert 15. mai 2009)

 

                                                            Til toppen

         ,

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"