Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
Magnetisk felt og astma?
Arvelighet og miljø ved astma
Allergi mot hund og astmabehandling
Journalist om astma?
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.
Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Nasjonal innsats mot astma lønner seg
Nytt nettsted om astma hos barn
2. mai 2006 er verdens astmadag!
Astmaforebygging. Del II. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Astmaforebygging.Del I. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Ny ASTMABROSJYRE fra NAAF
Astma (asthma bronchiale)
Akutt astma. Astmaanfall
Behandling av astma. Generelt
Hjelpemidler ved astma
Forekomst av astma
Årsaker til astma
Diagnose ved astma
Alvorlighetsgradering ved astma
Årsaker til forverring av astma
Astmaliknende tilstander
Komplikasjoner ved astma
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Magnetisk felt og astma?

Kan eksponering av fostre for magnetiske felt gi risiko for astma?

Kjære kollega. som lungelege har jeg kommet over en relativt ny artikkel der det hevdes at eksponering for magnetiske felt under svangerskapet er forbundet med økt risiko for at barnet får astma. Se denne artikkelen fra Canada ; Li DK, Chen H, Odouli R (2011): Maternal exposure to magnetic fields during pregnancy in relation to the risk of asthma in offspring. Arch Pediatr Adolesc Med. 165: 945-50.

Jeg skriver til deg fordi jeg synes du skriver sindig om el-intoleranse med et åpent sinn selv om du ikke har funnet noen holdbare vitenskapelige argumenter for denne (påståtte?) lidelsen, og jeg vil sette stor pris på dine kommentarer til denne artikkelen. For meg ser det ut som denne artikkelen bygger på godt gjennomført forskning.

SVAR

Ja, når så mange mennesker hevder å ha el-intoleranse, synes jeg vi skal ha et åpent sinn til man har funnet vitenskapelige holdbare forklaringer i den ene eller andre leir. Det er viktige sider av dette som ikke er utforsket.

Jeg kjenner godt den artikkelen som du nevner. Den handler egentlig ikke om el-intoleranse, men om fostre i mors liv er sårbare for elektromagnetisk påvirkning.

Forskningen som refereres i den nevnte artikkelen, med individuell registrering av elektromagnetisk eksponering under svangerskapet er meget solid, men den er altfor mangelfull for spørsmål om betydningen for utvikling av astma hos avkommet. Det skyldes nok at denne forskningen opprinnelig dreide seg om elektromagnetisk eksponering i svangerskapet kunne føre til fosterskade (Li et al, 2002) . Da fikk de ikke med seg data som er viktig for astmautvikling.

Forfatterne har riktig nok justert funnene i forhold til sosiale og økonomiske forhold som kan ha betydning for utvikling av astma, men har ikke justert for en rekke andre forhold som kan ha avgjørende betydning for slik utvikling som omtalt i astmaforebygging del 1  og astmaforebygging del 2 .

Li og medarbeideres konklusjon er da også imøtegått både i en redaksjonell kommentar i det samme tidsskriftet (Yost and Burch,2011) og i senere artikler av Villeneuve (2012) og Brain et al (2012).

Med andre ord: Det er ikke vist noen sammenheng mellom eksponering for elektromagnetisme og astma.

Se også relevant litteratur om astmaforebygging,  litteratur om allergiforebygging samt Statens stråleverns artikkel om elektromagnetisme.

Litteratur:

Brain JD, Kavet,D; Valberg, PA (2012): Observations on Power-Line Magnetic Fields Associated With Asthma in Children. Arch Pediatr Adolesc Med. 166: 97-98.

Li DK, Odouli R, Wi S; et al (2002): A population-based prospective cohort study of personal exposure to magnetic fields during pregnancy and the risk of miscarriage. Epidemiology. 2002;13: 9-20.

Li DK, Chen H, Odouli R (2011): Maternal exposure to magnetic fields during pregnancy in relation to the risk of asthma in offspring. Arch Pediatr Adolesc Med. 165: 945-50

Villeneuve, PJ (2012): Exposure to Magnetic Fields During Pregnancy and Asthma in Offspring. Arch Pediatr Adolesc Med. 166: 97- 101.

Yost MG, Burch JB (2011): A Recurring Question. Are There Health Effects of Power-Frequency Magnetic Fields? Arch Pediatr Adolesc Med.165: 959-961.

(Sist oppdatert 9.april 2012)

Kjell Aas©

 

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"