Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
Magnetisk felt og astma?
Arvelighet og miljø ved astma
Allergi mot hund og astmabehandling
Journalist om astma?
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.
Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Nasjonal innsats mot astma lønner seg
Nytt nettsted om astma hos barn
2. mai 2006 er verdens astmadag!
Astmaforebygging. Del II. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Astmaforebygging.Del I. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Ny ASTMABROSJYRE fra NAAF
Astma (asthma bronchiale)
Akutt astma. Astmaanfall
Behandling av astma. Generelt
Hjelpemidler ved astma
Forekomst av astma
Årsaker til astma
Diagnose ved astma
Alvorlighetsgradering ved astma
Årsaker til forverring av astma
Astmaliknende tilstander
Komplikasjoner ved astma
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.

Regjeringen tar ansvar for forebygging og behandling av astma, allergier og "inneklimasykdom".

 

Regjeringen lanserer i dag – på verdens astmadag- en nasjonal strategiplan for forebygging av astma, allergi og inneklimaplager. I den anledning har Norges Astma- og allergiforbund sendt ut en pressemelding som innledes slik: ” Fremtidsrettet og god strategi for astma og allergi.

 

Norges Astma- og Allergiforbund mener strategien setter den nasjonale innsatsen for nedgang i forekomst og bedre tilbud til pasienter inn i en nødvendig og lenge etterlyst sammenheng. Den vektlegger økt samordning og bedret kapasitet innen helsevesenet samt nødvendig samarbeid mellom ulike departementer som har ansvar for mulige årsaker til økt forekomst fra så vel dårlig inneklima som helseskadelig byluft.

      

Her har du NAAF’s pressemelding  og Regjeringens Strategiplan (PDF). 

 

Strategi for handling!

 

For forebygging og behandling av astma foreligger all nødvendig informasjon allerede på engelsk og en rekke andre språk i den såkalte GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention.

 

GINA står for Global Intiative for Asthma og omfatter et nettverk av individer, organisasjoner og helsemyndigheter som bidrar til å samle og spre forskningsbasert kunnskap om astma .

Den oppdaterte  engelske rapporten  kan lastes ned her i PDF format.

   

Regjeringens strategiplan – der NAAF og NFBIB har vært aktiv bidragsytere– vektlegger tiltak for å skape og vedlikeholde gode, helsefremmende og sykdomsforebyggende inneklimaforhold spesielt for barn og i yrkeslivet. Det er nødvednig for å stoppe økningen og helst redusere forekomsten av astma og allergier, men også for å forebygge og lindre andre miljøintoleranser og miljøhemming.

I denne sammenhengen kan og må det offentlige ta en rekke krafttak i barnehager og skoler.

 

Boligen og forholdene hjemme er dog det aller viktigste for barn. Der er det fortsatt bare foreldrenes oppgave og ansvar å skape gode forhold. Myndighetene kan bare hjelpe til med forskningsbasert informasjon frem til hver enkel ansvarlig person.  Slik informasjon er tilgjengelig ikke minst i nettsidene www.inneklima.com   og www.innemiljo.net sammen med denne nettsiden.

 

Disse nettsidene brukes flittig av mange, men informasjon om tiltak for godt inneklima hjemme bør spres betydelig mer. Det er langt igjen før alle vet nok, men strategiplanen lover godt   -hvis den bare følges opp med aktiv og praktisk orientert handling.

 

(Sist oppdaert 6. mai 2008)

 

  Til toppen

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"