Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
Magnetisk felt og astma?
Arvelighet og miljø ved astma
Allergi mot hund og astmabehandling
Journalist om astma?
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.
Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Nasjonal innsats mot astma lønner seg
Nytt nettsted om astma hos barn
2. mai 2006 er verdens astmadag!
Astmaforebygging. Del II. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Astmaforebygging.Del I. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Ny ASTMABROSJYRE fra NAAF
Astma (asthma bronchiale)
Akutt astma. Astmaanfall
Behandling av astma. Generelt
Astmakontrollstafetten
Alvorlig og problematisk astma
Voksentoppen nedlegging? Del 3.
Voksentoppen nedlegging? Del 2. Brev fra Departementet.
Skal Voksentoppen nedlegges?
Alternativ behandling av astma
Fysioterapi av voksne med astma
Valle Marina
Åpen dør avtale
Granheim Lungesykehus
Glittreklinikken
Behandlingsreiser
Voksentoppen Universitetssykehus
Geilomo
Speleoterapi. Astmabehandling i gruver og grotter
Behandlingstilbud
Klima og vær
Fysioterapi for barn
Anfallsbehandling. Hovedregler
Egenbehandling av astma
Astmabehandling
Astmamedisiner
Vedlikeholdsbehandling av astma
Astmastige. Behandlingsprinsipp
Hjelpemidler ved astma
Forekomst av astma
Årsaker til astma
Diagnose ved astma
Alvorlighetsgradering ved astma
Årsaker til forverring av astma
Astmaliknende tilstander
Komplikasjoner ved astma
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Astmabehandling

14

Behandling av astma, generelt

 

·      Akuttbehandling i forhold til alvorlighetsgrad og risikoforhold

 

·      Vedlikeholdsbehandling i forhold til alvorlighetsgrad og risikoforhold

 

·      Medisinvalg og -dosering er forskjellig for småbarn, barn og voksne

 

·      Først og fremst medikamenter i inhalasjon når det er mulig

 

·      Grundig opplæring/instruksjon i inhalasjonsteknikk

 

·      Tydelig, skriftlig behandlingsplan

 

·      Kontroll av inhalasjonsteknikk

 

·      PEF-registrering og evt utvidet undersøkelse av lungefunksjon når det er mulig

 

·      Nøye oppfølging inkl. styrking av samspill («compliance»)

 

·      Fysioterapi,

 

·      Mestringstiltak. Normalisering av sosiale forhold

 

·      Bruk av hjelpeinstanser ved ”uløselig” problemfloke eller annet behov

           

Astma karakteriseres ved at tilstanden varierer med vekslende grad av bronkial obstruksjon. Dette krever at medisinbruk og andre behandlingstiltak må tilpasses den aktuelle situasjonen og det som gir obstruksjonen for den individuelle pasienten.

 

Også - og ikke minst  - når det gjelder medisiner og bruken av dem, er det avgjørende at pasienten forstår hva sykdommen går ut på, og hvordan medisinene virker i sin allminnelighet og for ham/henne personlig.

 

 

Ved første gangs anfall skal lege alltid tilkalles (”øyeblikkelig hjelp”). Ved senere anfall skal det brukes egenbehandling ved lette og moderate anfall.

 

I denne kunnskapsbanken omtales hva som er vanlig egenbehandling for henholdsvis småbarn (vanligvis for barn under 2-3 år - men i denne kunnskapsbanken utvidet til småbarn under 5-6 år avhengig av samarbeismulighetene  som normalt varierer meget), for større barn og for voksne.

Individuelle forhold kan berettige noen avvik fra de generelle anbefalingene, men det tar legen standpunkt til.

 

 

 

Alle med astma bør fra første anfall av legen få en individuelt tilrettelagt behandlingsplan om hva som skal gjennomføres ved akutt forverring av astma og evt vedlikeholdsbehandling med resept på de aktuelle medisiner.


Lege skal tilkalles (”øyeblikkelig hjelp”)

  • Ved første tegn på alvorlig anfall
  • Hvis tilstanden erfaringsmessig kan utvikle seg raskt til å bli alvorlig eller ved usikkerhet om dette.
  • Til barn og voksne som tidligere har hatt meget alvorlige anfall eller på andre måter karakteriseres som risikopasienter ( se risikopasienter). De bør tidligst mulig innlegges i sykehus.
  • Jo lengre avstand til sykehus, jo tidligere av gårde!
  • Barn med slik astma bør ha avtale om ”åpen dør” på sitt sykehus
  • Ambulansepersonal har ofte meget god erfaring i astmabehandling under transporten. Hvis det ikke er slik, bør pårørende eller lege følge med og gi nødvendig bvehandling inntil pasienten er inne i sykehuset

 

 

Tilkalt lege og eventuelt sykehus gir den behandlingen som er nødvendig når egenbehandlingen ikke strekker til.

.

 

 

                                                      Ugle  Gode råd Ugle

 

·      Husk at astma opptrer på mange forskjellige måter

·        Lær mest mulig om din egen - eller familiemedlemmets - astma

  • Ha alltid de riktige medisinene for hånden!
  • Vær helt sikker på hvilke medisiner som skal brukes, og hvordan de virker. 

 

Litteratur

 

Dette er anbefalinger som bygger på internasjonal og nasjonal enighet mellom eksperter på området og som kan finnes omtalt  i  publikasjonen fra National Institute of Health (USA): ”Global initiative for asthma 2002.  Global strategy for asthma management and prevention (http://www.ginasthma.com).

Det behandles også grundig i en publikasjon fra Statens legemiddelverk (http://www.legemiddelverket.no/spc).

 

 Behandlingsanbefalinger for akutt astma i primærhelsetjenesten og i sykehus er gitt mer detaljert i boken Akutt astma av J. Boe og K.-H. Carlsen (Boe og Carlsen 1998)

 

For barn og unge selv og deres foreldre henvises også til Allergiske barn (Aas,1995) og Elggjengen og allergiene (Aas 1998) .

 

 

Til toppen

 

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"