Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
Magnetisk felt og astma?
Arvelighet og miljø ved astma
Allergi mot hund og astmabehandling
Journalist om astma?
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.
Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Nasjonal innsats mot astma lønner seg
Nytt nettsted om astma hos barn
2. mai 2006 er verdens astmadag!
Astmaforebygging. Del II. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Astmaforebygging.Del I. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Ny ASTMABROSJYRE fra NAAF
Astma (asthma bronchiale)
Akutt astma. Astmaanfall
Behandling av astma. Generelt
Hjelpemidler ved astma
Forekomst av astma
Årsaker til astma
Diagnose ved astma
Alvorlighetsgradering ved astma
Årsaker til forverring av astma
P-piller og astma
Noen øyedråper kan gi astma!
Refluks.
Samspillsvikt ved astma
Undermedisinering ved astma
Psyke og astma
Mat og astma
Kald luft og astma
Klima, vær og astma
Fysisk aktivitet og anstrengelsesastma
Luftforurensninger og astma
Allergi og astma
Hvorfor forverring?
Hyperreaktivitet, irritanter og anstrengelse
Luftveisinfeksjoner og astma
Astmaliknende tilstander
Komplikasjoner ved astma
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Hvorfor forverring?

Årsaker til forverring av astma og akutte anfall     

 

 

·     Luftveisinfeksjoner (mest på grunn av virus)

 

·     Luftforurensninger (irritanter ved hyperreaktivitet)

 

·     Fysiske anstrengelser

 

·     Allergeneksponering ved atopisk allergi

 

·     Yrkeseksponering

 

·     Klimatiske forhold (kulde, tåke)

 

·     (Næringsmidler)

 

·     Medikamenter (bl.a. ved intoleranse for acetylsalisylsyre)

 

·     Psykiske faktorer, stress

 

·     Betingede reflekser (bl.a. ved spesielle lukter)

 

·     Undermedisinering, medisineringsfeil

 

·     Samspillsvikt

 

 

Astma er i høyeste grad en sykdom som kan forverres av mange ulikje faktorer (multifaktoriell sykdom). For én pasient kan noen faktorer være viktige og for en annen noen av de samme og samtidig helt andre. Dette er illustrert i figuren nbedenfor.  Sentralt i dette står den bronkiale hyperreaktivitet og evt forekomst av bronkialallergi.

Åttekant1

(Ill.; K.Aas i K.Aas: Allergi i allmennpraksis, Cappelen Akademisk Forlag 1999)

 

Åttekanten illustrerer de viktigste årsakene til bronkial obstruksjon med forverrelser  ved astma. «Biokjemi» omfatter særlig  hyperreaktivitet. Forbindelseslinjene illustrerer samspill mellom de forskjellige årsaksfaktorene.

Dette er svært individuelt.

 

ÅttekantINDIVID

 

For forskjellige pasienter kan årsaksforholdene være som illustrert her.

A blir verre av luftveisinfeksjoner, av luftforurensninger og lald luft (hyperreaktivitet), kontakt med aktuelle allergenkilder,fysisk anstrengelse og av en del ukjente forhold.

B får astma bare ved kontakt med aktuelle allergenkilder og luftforurensninger.

C har det også slik, men der er luftveisinfeksjoner viktige.

Hos D utløses astma av infeksjoner i luftveiene,  før menstruasjon (hormonelt), av irritanter på grunn av hyperreaktivitet, anstrengelse og feil pustemåte, av stress og betinget refleks ved lukt eller synet av røykere, og av ukjente forhold.

 

Dette er forskjellig dette er fra person til person, og det kan også endre seg med tiden.

Forskjellen kan vi illustrere også slik:

ÅttekantSØYLER

(Ill. K.Aas)

 

A får astma av luftveisinfeksjoner (viktigst) og irritanter, B av allergi og luftveisinfeksjon  (Uomtrent like viktige) og irritanterog irritanter, C  av luftveisinfeksjoner, irritanter (viktigst) og psyksiske faktorer og hos D er alle disse 4 faktorene omtrent like viktige. 

 

De viktigste faktorene omtales for seg, se 

 

se

Atopisk allergi,  

 

Hyperreaktivitet

 

Anstrengelsesutløst astma

 

Luftveisinfeksjoner

 

Astma og psyke

 

Klima og vær

 

Livsstil

 

Betinget refleks

 

Refluks

 

Undermedisinering,

 

Samspillsvikt

 

Ugle  Gode råd Ugle

  • Prøv best mulig å finne ut hva det er som gir anfall og forverrer din astma
  • Prøv best mulig å unngå  det som gir anfall og forverrer din astma
  • Når det er anstrengelser som gir astma, gjelder det å øke kondisjonen med riktig tilrettelagt opptrening
  • Hvis du røyker, du slutte!

Til toppen

 

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"