Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
Magnetisk felt og astma?
Arvelighet og miljø ved astma
Allergi mot hund og astmabehandling
Journalist om astma?
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager.
Mye (løfterikt?) godsnakk i Stortinget om barneastma
Nasjonal innsats mot astma lønner seg
Nytt nettsted om astma hos barn
2. mai 2006 er verdens astmadag!
Astmaforebygging. Del II. Flere tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Astmaforebygging.Del I. Tiltak som kanskje kan hjelpe noen.
Ny ASTMABROSJYRE fra NAAF
Astma (asthma bronchiale)
Akutt astma. Astmaanfall
Behandling av astma. Generelt
Hjelpemidler ved astma
Forekomst av astma
Årsaker til astma
Diagnose ved astma
Alvorlighetsgradering ved astma
Årsaker til forverring av astma
Astmaliknende tilstander
Astma eller KOLS?
Hyperventilering.
Hjerteastma. Kardial asthma
Fremmedlegeme i luftveiene
Astmaliknende tilstander
Bronkiolitt
Cystisk fibrose (CF)
Komplikasjoner ved astma
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Astmaliknende tilstander

Astma som symptom - men ikke astmasykdom

Det er ikke astma alt som hveser!

Astma er en spesiell måte å puste på. Det er pust med hvesing i utpusten (eksspirasjonen). Den pustemåten kan komme uten at det dreier seg om astmasykdommen (bronkial asthma, asthma bronchiale).

 

For legen er det derfor spørsmål om å skille mellom flere mulige diagnoser (differensialdiagnoser). Dette er ikke stedet for å beskrive alle disse, men noen er omtalt i egne dokumenter:

 

Falsk astma

 

Bronkiolitt

 

Kardial astma (hjerteastma)

 

Fremmedlegeme

Hyperventilering

KOLS

 

Cystisk fibrose

.

En tilstand som hyppig opptrer med astma er bronkopulmonal dysplasi (BPD). Dette er en alvorlig kronisk sykdom som opptrer hos barn og unge som var for tidlig født og særlig ved meget lav fødselsvekt.Ved fødselen er lungene umodne og det opptrer gjerne pustebesvær (respiratorisk distress, neonatalt åndedrettssyndrom) fordi lungeblærene ikke fungerer som de skal (mangel på surfactant).Det viser seg som respirasjonssvikt kort etter fødselen og må behandles med respirator og oksygen. Dette følges ofte av BPD der barnet plages av hyppige lungeinfeksjoner og astmabesvær.

Barn og familie trenger mye rådgivning, hjelp og støtte, og barnet bør følges tett gjennom spedbarns-, småbarnstiden og under videre oppvekst. Mye av dette forsømmes. 

Det kan også komme astmapust ved andre tilstander, og det er noe som legen vurderer.

Ikke sjelden blir det hos barn tatt feil mellom astma og kikhoste og  astma og falsk krupp.

Til toppen

 

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"