Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Hallo, du som blir syk av parfyme, men har jobb!
Spørreskjema om arbeidsmiljø
Risk- og friskyrker
Risk- og friskyrker. Tabelloversikt. Start på A
Risk- og friskyrker. Tabelloversikt: T-U
Risk- og friskyrker. Tabelloversikt: S
Risk- og friskyrker. Tabelloversikt: O - R
Risk-. og friskyrker. Tabelloversikt: M
Risk- og friskyrker. Alfabetisk oversikt: K - L
Risk- og friskyrker. Oversiktstabell: I -J
Risk- og friskyrker. Alfabetisk oversikt: G-H
Risk- og friskyrker. Alfabetisk oversikt: F
Risk- og friskyrker. Alfabetisk oversikt, D-E
Risk- og friskyrker. Tabellobersikt: B
Risk- og friskyrker. Alfabetisk oversikt. A
Risikoyrker ved eksem
Yrkeseksem
Risikoyrker ved allergi
Uførhet og uførhetspensjon
Attføring og rehabilitering
Yrkesvalg. Yrkesallergi
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Yrkesvalg. Yrkesallergi

Yrkesallergi, yrkesallergener og yrkesvalg

 

Personer med atopisk allergi eller med kjent arvelig disposisjon for det, bør unngå yrker der de utsettes for aktive allergener - særlig dem som hører til fareklasse 1 blant inhalasjonsallergener og matvareallergener. Dermed blir det en del yrker som ikke passer, eksempelvis gårdsbruk og andre yrker med kontakt med dyr, baker- og konditoryrke med inhalasjon av melstøv og bakerenzymer, fiskeindustri osv.

Gårdsbruk

I slike yrker er det mange som blir allergiske også uten å kjenne til at de er disponert for atopi. Svært mange som har utdannet seg i veterinæryrker eller bakeryrker, må slutte eller finne tryggere alternativer fordi de er blitt allergiske.

 

 

I Fagbladet Allergi i Praksis som utgis av NAAF er det en artikkel av overlege Tor B Aasen: Astma og luftveisallergi : Fremtidig yrkesvalg. Den kan nås via NAAF’s nettside, eller direkte. 

 

Risiko for atopisk allergiutvikling i yrkessammenheng øker hvis yrket også gir mye kontakt med luftforurensninger eller fører til mange luftveisinfeksjoner. Derfor er det viktig at alle i sine yrker beskyttes best mulig mot slikt, samtidig som eksponering for stoffer som lett gir allergi, reduseres best mulig. I tillegg vil mennesker med hyperreaktive slimhinner i øyne og/eller luftveier risikere å eksponeres for sykdomsforverrende irritanter i mange yrker.

 

 Maler

Enkelte kjemiske eksponeringssituasjoner gir også risiko for yrkesastma der det kan dreie seg om atopisk allergi, induksjon av hyperreaktivitet eller spesifikk kjemisk overfølsomhet. Særlig virksomme er isocyanater i denne sammenheng.  Arbeidstilsynet har i 2003 startet en kampanje for å øke kunnskap og bedre arbedidsmiljøet i forhold til kjemisk påvirkning (les om det).

 

Murer

De vanligste yrkesallergiene dreier seg om kontaktallergisk eksem ( se dette), og mange får yrkesbetingede toksiske eksemer. Murere er f.eks utsatt for kontakallergi for kromsalter i sementen, men mye vått arbeid øker alltid risiko for yrkeseksem.

 

Diagnosen

 

Ofte er diagnosen grei, men det kan være vanskelig å finne ut av dette. Ikke minst av hensyn til erstatnings- og attføringsproblematikk bør dette overlates til yrkesmedisinsk ekspertise.

 

 

Ugle  Gode råd Ugle

 

  • Ved allergi eller annen overfølsomhet (hyperreaktivitet) er valg av utdannelse og yrke veldig viktig og krever både omtanke og informasjon
  • Ved yrkesvalg er det lurt først  å tenke gjennom hva en har lyst til og er interessert i, og deretter undersøke hva en kommer I kontakt med i de yrkene
  • Det er lurt å søke råd både hos legen og en yrkesveileder
  • Se oppslagene om risikoyrker i denne kunnskapsbanken; bruksøkeord: risikoyrker

Til toppen

 

 

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"