Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
1.10.04: Nye regler for blå resept
Omsorgspenger
Hjelpemidler
Yrkesastma. Yrkeseksem. Yrkeskade
Pleiepenger
Omsorgspenger. Opplæringspenger
Sykepenger
Egenandel
Medsiner på blå resept
Grunnstønad. Hjelpestønad.
Trygd og trygdekontor.NAV
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Trygd og trygdekontor.NAV

Trygd.

Trygdeordningen i Norge omfatter folketrygden, barnetrygden og kontantstøtten til småbarnsforeldre. Regelverket for de generelle trygdeordningene er gitt i:

  • Lov om folketrygd av 28. februar 1997
  • Lov om barnetrygd av 24. oktober 1946
  • Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre av 26. juni 1998.
  • Ansvaret er overdratt til nav
  • Du finner oversikt og en god veiledning hos NAAF.

Behandling på sykehus

 

Alle som er med i folketrygden, får gratis opphold, behandling og legemidler når de er innlagt på offentlige sykehus.

 

Trygdeordninger

under sykdom, uførhet, attføring, ved pleiebehov og omsorgsbehov m.v. se egne dokumenter.

Legg merke til at dette er lovmessige rettigheter og ikke på noen måte dreier seg om almisser.  Det norske storting  har bestemt gjennom lover at syke og uføre skal ha sine rettmessige trygdeytelser. 

Opplysninger om trygd får du ved å klikkepå  veiledning hos NAAF.Trygdeinformasjonen her er hentet derfra.

 

Trygdekontoret ditt finner du i alfabetisk liste (og noen med kart) ved å trykke på nav .  De skal hjelpe de. Bare spør!

 

(Sist oppdatert 9.juni 2011)

 

 

Kjell Aas©

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"