Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Ny norsk allergiforskning
Kombinert allergivaksine virker best
Arvelighet for atopisk eksem.
Forskningsnytt: nyfødtes bakterier og astma
Forskningsnytt om barneastma
Graviditet og fostermishandling
Forskningsnytt: Stor internasjonal undersøkelse av allergirisiko gir støtte til hygieneteorien
Allergi mot sesamfrø øker
God virkning av å fjerne dyr en er allergisk mot
Katt, hund og hest i støvet på skolen
Forskningsnytt: Luftveisinfeksjoner i første leveår øker risiko for astma senere.
Forskningsnytt: Yrkesastma er underrapportert
Allergenkontakt i spedbarnstiden beskytter ikke mot allergi og astma.
Allergi og astma i Hallingdal, Odda og Oslo
Forskningsnytt. Myknere fra vinyl kan bidra til allergier og astma
Astma og stress
Dypdykkergass effektiv ved astmaanfall
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Ny norsk allergiforskning
Det har de siste år vært en gledelig utvikling i norske bidrag til  allergiforskning.  Tre doktorgrads avhandlinger ph.d. (philosophiae doctor) er kommet våren 2010)
[Les mer]

Kombinert allergivaksine virker best
 Allergivaksinering blir mest brukt i behandlingen av alvorlig og vanskelig pollenallergi med høysnue (allergisk rhinokonjunktivitt) og astma.  Dette er en utbredt sykdom særlig i økonomisk utviklede land. Her forekommer allergisk rhinokonjunktivitt hos opp til 40 % av barn og unge og 30% hos voksne, og forekomsten viser en betydeli9g økning opp gjennom årene. Det er ved slik allergi hyposensibilisering har best effekt, men fordi effekten heller ikke der er god nok, blir det stadig eksperimentert med forsøk på forbedringer der forskjellige metoder blir sammenliknet.

[Les mer]

Arvelighet for atopisk eksem.

Atopisk eksem (atopisk dermatitt) opptrer i familier. Familie og tvillingstudier bekrefter at det må dreie seg om gener som er spesifikke for denne hudsykdommen. Samtidig er atopisk eksem også et forvarsel om risiko for utvikling av ”atopiske sykdommer” som allergisk rhinitt og astma knyttet til immunglobulin E (IgE) uten at alle med atopisk eksem i tidlig barnealder får slike sykdommer.

Disse forhold tyder på at atopisk eksem kan være betinget av forskjellige kombinasjoner av gener. Genforskning hittil bekrefter dette.


[Les mer]

Forskningsnytt: nyfødtes bakterier og astma
En dansk undersøkelse av barn av mødre med astma og arvelig risiko for å få astma viste at de spedbarna som hadde noen spesielle luftveisbakterier i luftveiene, hadde større risiko for å få tidlig astma (bedømt ved 5 års alder) enn de andre. Funnene reiser en del spørsmål om forebygging som tas opp i dette dokumentet.  

[Les mer]

Forskningsnytt om barneastma

I Allergi i PrakXsis nr 4, 2006 omtales viktige nordiske studier av astma hos henholdsvis barn, unge og voksne i forhold til forskjellige individuelle faktorer og noen miljøfaktorer (Lødrup Carlsen og Carlsen, 2006;, Backer et al 2006; Röhnmark og Lundbäck, 2006) med omtale av  andre studier av astmaforekomst og årsaksforhold. Artiklene i Allergi i PrakXsis viser betydningen av aktiv forskning av høy kvalitet. De bør leses i sin helhet. Her gis noen korte glimt av stoffet omsatt til en noe mer folkelig språkdrakt og med korte kommentarer.


[Les mer]

Graviditet og fostermishandling

Nesten 10 % av gravide kvinner røyker under svangerskapet. Nikotin og alle de andre giftstoffene som pustes inn med tobakksrøyken, kommer inn i morens blod og blodomløp. Fostret får det levert gjennom navlesnoren. Det er likeverdig med aktiv røyking og betyr at et stort antall kvinner tvinger det lille barnet de bærer på, til å røyke en eller flere sigaretter om dagen. Stakkars liten!


[Les mer]

Forskningsnytt: Stor internasjonal undersøkelse av allergirisiko gir støtte til hygieneteorien

I henhold til hygieneteorien  kan særlig sterk immunologisk stimulering av nyfødte få immunsystemet til å pense over fra reaksjonsmåter som gir  IgE-produksjon og atopisk allergi til  reaksjonsmåter med IgG-produksjon og mindre risiko for allergi. Slik sterk immunologisk påvirkning kan skje gjennom infeksjoner med noen bakterier og eksponering  for (= nær kontakt med) noen særlig virksomme antigener (= fremmedstoffer) - vel å merke i nyfødtperioden.  Livsstil  og visse kostvaner kan virke i samme allergibeskyttende retning. En gruppe forskere fra flere land i Europa har sammenliknet  forekomst av atopisk sykdom 1  hos i alt 14893 barn (5 - 13 år gamle)  i tre grupper som vokste opp henholdsvis på gårdsbruk, i antroposofisk familie og en kontrollgruppe uten slike oppvekstmiljøer.


[Les mer]

Allergi mot sesamfrø øker
Sesamfrø kommer fra et steppegress. Disse frøene brukes nå mye i mat og sesamfrø med skall er blitt vanlig pynt (med næringsverdi) på mange sorter bakverk. Problemet er at den økte bruken også har ført til økt forekomst av atopisk allergi mot sesam, og at det ofte dreier ¨seg om ganske alvorlige reaksjoner.  Allergisk sjokk (anafylaksi) forekommer ganske hyppig.

[Les mer]

God virkning av å fjerne dyr en er allergisk mot

For mennesker med allergi mot kjæledyr er det vanlig å anbefale at de kvitter seg med kjæledyret. Det er ganske mange som ikke følger den anbefalingen. Det er ikke klokt! Forskning av det er overbevisende. 


[Les mer]

Katt, hund og hest i støvet på skolen

En forskergruppe i Sverige har undersøkt skolemiljøet og kostholdet hos 5- 14 år gamle skolebarn. Analyser av støv i klasserommene viste at det inneholdt de viktigste allergenene hos katt, hund og hest i mengder som er tilstrekkelig til å utløse sykdom hos mange med allergier mot disse dyrene. De samme forskerne har tidligere vist at katteallergener i støv i klasserommene kan utløse astma hos noen elever med allergi mot katt. Denne gangen fant de sammenheng også mellom både hesteallergen og hundeallergen i støvet og astmasymptomer hos elevene. De fant også statistisk sammenheng mellom astmaforekomst og elevenes kosthold.


[Les mer]

Forskningsnytt: Luftveisinfeksjoner i første leveår øker risiko for astma senere.
Som vi har omtalt tidligere (om Hygieneteorien), har det vært antatt at infeksjoner i nyfødtperioden kan beskytte mot senere allergier og allergisk astma. Men vi har også skrevet at dette ikke stemmer helt ifølge en del rapporter. Nå har en grundig norsk etterundersøkelse vist at tidlige luftveisinfeksjoner øker risiko for astma

[Les mer]

Forskningsnytt: Yrkesastma er underrapportert
Det er verdt å merke seg en artikkel i American Journal of Industrial Medicine av en arbeidsgruppe i arbeidsmedisinsk avdeling ved St Olavs Hospital i Trondheim (Håkon Lasse Leira, Unni Bratt,  Siri Slåstad). I Norge får Arbeidstilsynet melding om noe over 200 nye tilfeller hvert år. Det er mange, men i henhold til den undersøkelsen som nå publiseres, er dette tallet antakelig altfor lavt.

[Les mer]

Allergenkontakt i spedbarnstiden beskytter ikke mot allergi og astma.

En ny studie av hollandske forskere viser funn som er i strid med den såkalte hygieneteorien. I følge den teorien skal kontakt i nyfødtperioden med dyr og andre potente allergenkilder beskytte barnet mot å bli allergisk. I denne studien er det imidlertid vist at spedbarn som eksponeres for (er i kontakt med) husstøvmidd og katt i hjemmet, hadde økt risiko for å ha  allergi og astma ved 4 års alder. Dette passer med erfaringer som er nevnt tidligere i  denne kunnskapsbanken.


[Les mer]

Allergi og astma i Hallingdal, Odda og Oslo

Forskningsnytt: Barnelegen Frode Njå har undersøkt forekomsten av astma og allergier hos skolebarn i Øvre Hallingdal og sammenliknet dette med funn i Odda og Oslo. Øvre Hallingdal består vesentlig av fjellbygder med tørt og kjølig klima og minimal luftforurensning.  Odda har et fuktig kystklima med mye industriell forurensning. Oslo har tidvis mye luftforurensninger fra trafikk, industri og fyring. Det var liten (ikke signifikant) forskjell i forekomst av astma i Øvre Hallingdal og Oslo. Allergiene fordelte seg noe forskjellig.

,

[Les mer]

Forskningsnytt. Myknere fra vinyl kan bidra til allergier og astma

Noen myknere (ftalater) i vinyl med mer kan bidra til allergiutvikling.

En forskergruppe med medisinske og tekniske eksperter undersøkte barn med atopisk eksem, allergisk snue (allergisk)rhinitt) og astma samtidig som barnas innemiljø ble undersøkt og  spesielt med analyse av støv inne med henblikk på myknere(ftalater): De fant at barn med allergisk rhinitt og atopisk eksem var utsatt for (eksponert for) noe mer vinylbelegg på gulv og mykningsstoffet butylbenzoftalat(BBzP) enn friske kontroller. Barn med astma var eksponert for noe  høyere konsentrasjoner av mykningsstoffet di (2-etylhexyl)ftalat (DEHP), men her var sammenhengen ikke fullt så overbevisende som for BBzP . Slike konsentrasjoner av myknere (ftalater) i husstøv er ganske vanlige og kommer fra gulvbelegg og mange andre produkter.


[Les mer]

Astma og stress

Det har vært kjent gjennom uminnelige tider at astma kan utløses og forverres av psykisk stress hos mange (men ikke alle). I dette ligger det onde sirkler for mange  astma der astmaanfall i seg selv er preget av stress.

En undersøkelse av betydningen av stress er gjennomført med spørreskjema i en befolkning på 9263 voksne individer  (20 år eller eldre).i Sør-Koreai. Den bekrefter at stress kan forverre astma.


[Les mer]

Dypdykkergass effektiv ved astmaanfall

Forskningsnytt! Dypdykkere bruker en spesiell luftblanding for å puste lettere under dykking. Denne luftblandingen er mye lettere enn vanlig luft. Blandingen kalles heliox.

Franske og britiske forskere prøvde dette ut i sykehusbehandling av akutte astmaanfall. Det viste seg at behandling med heliox ga særdeles gode resultater.


[Les mer]

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"