Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
MCS betegnelsen bør bort
Norsk forening for kjemisk miljøintoleranse/MCS
Miljøhemming og likestillingsloven
Aftenbladet: Godlukt på helsa løs!
Utkast til brosjyre om miljøhemming ved kjemisk miljøintoleranse
Utkast til brosjyre om miljøhemming ved hyperreaktivitet med astma m.m.
Utkast til brosjyre om miljøhemming ved allergi
Kjemisk miljøintoleranse. ønske/krav om diagnose!
Adgang umulig for miljøhemmede
Miljøhemmingskjema 2
Negative MCS provokasjoner, dvs. psykisk årsak?
Miljøhemmet pga hyperallergi mot katt
Kjemisk miljøintoleranse/MCS og angst.
Parfyme anno 2012 Del 3. Skoletiltak
Parfyme anno 2012 Del 2. Barn og parfyme
Psykoterapi og annen behandling ved kjemisk miljøintoleranse
Avgrenset kjemisk miljøintoleranse
Miljøhemming og syketrygd
Kjemisk miljøintoleranse (MCS) og leger i praksis
Analyser ved kjemisk miljøintoleranse?
Senter for ME pasienter i Oslo
Ikke noe miljøhemmingprosjekt, dessverre!
MCS/IEI problemer
Forsømte sykdommer med miljøhemming, men uten diagnose
Løsemidler forsterker duftintoleranse
Miljøhemming, skjemaet og nytt prosjekt
Miljøhemmede frem i lyset!
Miljøhemming: MCS; kjemisk miljøintoleranse - og psyke?
Parfymelukt på matvarer
Miljøhemming ved el-overfølsomhet
Testing av parfymerintoleranse?
Miljøkjemisk intoleranse (MCS / IEI) og insektmidler
Mest miljøhemming ved astma.
Funksjonshemmede kommer ofte bakerst i køen i kommunene
Arbeidsmiljø for ansatte med miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
MCS betegnelsen bør bort

Jeg har med interesse lest dine dokumenter om det du kaller kjemisk miljøintoleranse/MCS, for som lege i praksis har jeg et par pasienter med symptomer på det. Det er flott alt du får til i pensjonsalderen, men det undrer meg litt at du bruker MCS i tillegg til kjemisk miljøintoleranse når MCS er en så omstridt betegnelse. Nå ser jeg at det også er opprettet en "norsk forening for MCS". En slik forening kan neppe ha oppstått uten at du er konsultert, og igjen synes jeg det er merkelig at man bruker denne engelskspråklige betegnelsen i en norsk forening. Jeg foreslår at du stryker /MCS og holder deg til kjemisk miljøintoleranse.


[Les mer]

Norsk forening for kjemisk miljøintoleranse/MCS

Norske risikanter med kjemisk miljøintoleranse har nå stiftet sin egen forening MCS-Norge med egen hjemmeside under utvikling).


[Les mer]

Miljøhemming og likestillingsloven

Jeg har to barn som må sies å være miljøhemmet. Den ene gutten er ekstremt allergisk bl.a. mot dyr og den andre har astma og reagerer sterkt på parfyme selv omduften er ganske svak. Hann bruker masse medisiner mot astmaen, men det hjelper ikke når han utsettes for sånt som parfyme, lim, bonemidler osv. Parfyme virker aller verst, og det brukes jo over alt! Dette betyr at jeg hvert eneste år må gjennom en lang og håpløs kamp for å skåne guttene mine iallfall på skolen. De blir mer eller mindre dårlige hver eneste skoledag. Så dette er helt klart en funksjonshemming slik du har skrevet om i Doksenteret http://doksenter.custompublish.com/miljoehemmede-fram-i-lyset-.4490900-82143.html. Der etterlyser du kunnskap om miljøhemming, og det vil jeg ropehurra for. Skolen tilguttene mine har fått en utskrift av det du skrev der, så den har den nødvendige informasjonen sammen med erklæringer fra guttenes barnelege. Likevel bruker både lærere og elever parfyme. Det må da være klare brudd på loven som krever tilgjengelighet for funksjonshemmede?


[Les mer]

Aftenbladet: Godlukt på helsa løs!

Aftenbladet har hatt en lang og nøktern artikkel om miljøhemming pga. kjemisk miljøintoleranse. Det dreier seg om et intervju med en risikant som modig og balansert forteller om sin funksjonshemming. Her kan du lese en forkortet utgave i Aftenbladets nettavis 6.juni 2011. Journalisten Line Noer Borrevik har klart denne utfordringen så bra at du bør få lese også hele den opprinnelige teksten. 


[Les mer]

Utkast til brosjyre om miljøhemming ved kjemisk miljøintoleranse

NAAF og NFBIB har samarbeidet i et prosjekt om miljøhemming finansiert av Helsedirektoratet. Det er skrevet en bok (Kjell Aas:Miljøhemming - en skjult funksjonshemming) og lages  brosjyrer.

Dette er et utkast til brosjyren om miljøhemming pga av kjemisk miljøintoleranse

Både bok og brosjyrer blir fritt tilgjengelige på nettet. Lenkene tilføyes her når nettsidene er opprettet.


[Les mer]

Utkast til brosjyre om miljøhemming ved hyperreaktivitet med astma m.m.

NAAF og NFBIB har samarbeidet i et prosjekt om miljøhemming finansiert av Helsedirektoratet. Det er skrevet en bok (Kjell Aas:Miljøhemming - en skjult funnksjonshemming) og det lages  brosjyrer. Dette er et utkast til brosjyren om miljøhemming pga av hyperreaktivitet med astma o.l.. Både bok og brosjyrer blir fritt tilgjengelige på nettet. Lenkene tilføyes her når nettsidene er opprettet.

Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Den berørte personen kan ikke holde seg frisk og i stand til å fungere normalt i vanlige miljøer som inneholder det som vedkommende ikke tåler. Hun eller han må holde seg unna slike miljøer. Slik er miljøhemming en spesiell funksjonshemming på like linje med bl.a. forflytnings-/bevegelseshemming.

Miljøhemming er situasjonsbetinget. I miljøer som ikke inneholder noe av det som ikke tåles, er den berørte frisk. Derfor brukes betegnelsen risikant.

Her omtales hyperreaktivitet med miljøhemming.

 


[Les mer]

Utkast til brosjyre om miljøhemming ved allergi

NAAF og NFBIB har samarbeidet i et prosjekt om miljøhemming finansiert av Helsedirektoratet. Det er skrevet en bok (Kjell Aas:Miljøhemmiommng - ens skjult funsksjonshemming) og lages  brosjyrer. Dette er et utkast til brosjyren om miljøhemming ved allergi.

Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Den berørte personen kan ikke holde seg frisk og i stand til å fungere normalt i vanlige miljøer som inneholder det som vedkommende ikke tåler. Hun eller han må holde seg unna slike miljøer. Slik er miljøhemming en spesiell funksjonshemming på like linje med bl.a. forflytnings-/bevegelseshemming.

Både myndigheter og det enkelte individ må tilstrebe best mulig likestilling og fremme likeverd og tilgjengelighet for alle funksjonshemmede. (Lov og forskrift om integrering og likeverd, Norges offentlige utredninger NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet Norges offentlige utredninger NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet). Forskriften inneholder noen muligheter for dispensasjoner overfor miljøhemming der hvor omkostningene blir for store. Det forutsetter kunnskap, forståelse og at man viser omtanke og hensyn der lover og forskrifter ikke strekker til.

Miljøhemming forekommer hos noen med spesielle allergiske sykdommer og hos noen med uttalt hyperreaktivitet som ved astma. Disse tilstandene har godkjente medisinske diagnoser. Miljøhemming er i tillegg vanlig ved kjemisk miljøintoleranse (egen brosjyre); denne formen er foreløpig ikke godkjent som medisinsk diagnose i Norge.


[Les mer]

Kjemisk miljøintoleranse. ønske/krav om diagnose!

Hei!  Jeg er ytterst handikappet med det du kaller kjemisk miljøintoleranse/MCS skjønt det ikke har startet som noen yrkesskade (jeg vet ikke hva som har startet det). Jeg har lett etter informasjon og har endelig funnet frem hit.  Etter å ha lest "Forsømte sykdommer med miljøhemming, men uten diagnose" prøvde jeg meg frem i listen over godkjente diagnoser som det var lenke til i artikkelen.

Det er gode søkemuligheter der, men svaret var ”Ingen treff” både på kjemisk miljøintoleranse, miljøintoleranse, miljørelatert overfølsomhet og hyperreaktivitet, og med søkeordet intoleranse fikk jeg bare opp koder som gjaldt mat, og på miljørelatert kom det bare  koder for arbeidsmiljø (Y96), men jeg så at neste kode Y97 gjelder ”Miljø- eller forurensningsrelatert tilstand” som det vises til i artikkelen din, men uten at det der kom noe forklarende tekst i ICD listen. Det er sjokkerende at min sykdom som betyr funksjonshemming for meg, ikke har noen akseptert medisinsk diagnose. Det har gitt meg som ufør mange problemer i forhold til trygdesystemet,  og legen bare rister på hodet i sin uvitenhet om dette.

Er det ikke en menneskerettighet å få en diagnose på slike plager? I artikkelen står det at du har henvendt deg til Helsedirektoratet med anmodning om å vurdere godkjenning av diagnosen kjemisk miljøintoleranse. Jeg går ut fra at din henvendelse ikke kan være hemmeligstemplet, og ber om at du gjengir den for meg og i nettsiden.


[Les mer]

Adgang umulig for miljøhemmede

(Spørsmål 6. mars 2010):

Forbudskiltet? Hvor er det blitt avforsidebildet: Ingen adgang for miljøhemmede?

Det var klar tale, en lenge savnet påminnelse for familier med hyperallergi mot mat og dyr og hyperreaktivitet.

 

Som regel blir vi sett på som sutrete og sære når vi ønsker å holde oss i live. Folk som ikke har hyperallergi kan trygt bestille allergimat på nettet og besøke steder der det er matos, men den som får livstruende anafylaktisk reaksjon i strupen trenger forbudskiltet! Det gjør også vi som blir veldig syke av visse blomster og kjemiske dunster og parfymer. Vi e! r trøtte av å bli sett på som asosiale og vanskelige. Vi er lei av dårlige løsninger som ikke holder mål for oss. Vi må innrette livene slik "forbudskiltet" viste, og som vi ble så glade for.

Men hvor ble det av?


[Les mer]

Miljøhemmingskjema 2
Miljøhemmingskjemaet ble brukt for å samle informasjon om ulike former og utslag av overfølsomhet med miljøhemming. Skjemaet har vært etterspurt og er gjenopprettet her som et arkiveksemplar.

[Les mer]

Negative MCS provokasjoner, dvs. psykisk årsak?

Hei igjen! Jeg har tidligere fått greit svar på en e-post om min MCS og psykologi i http://www.allergiviten.no/index.asp?G=3417&ID=9563 der du legger mest vekt på kjemiske årsaksforhold.

Jeg har fortsatt hos psykologen (som nå unngår å bruke parfymert etterbarberingsvann).  Den siste gangen jeg var hos ham, viste han meg en artikkel fra 2008 som beskrev resultater fra en undersøkelse der 20 MCSpasienter og omtrent like mange uten MCS ble testet uten at de kunne skjelne mellom når de ble utsatt for løsemidler og når luften var uten løsemidler i et spesielt prøverom. Konklusjonen var at MCS opplagt er en psykologisk sykdom!

Nå skjønner jeg ingenting!  


[Les mer]

Miljøhemmet pga hyperallergi mot katt
Jeg er på attføring pga helseplager relatert til allergi og astma, og har gjort en avtale med treningssenteret der jeg trener, at jeg skal få prøve å jobbe der noen dager i uken for å se om jeg tåler det.  Jeg er hyperallergisk overfor katt, og kan ikke ha folk på besøk hos meg, som har katt, og dermed allergener i klærne.

Jeg jobbet på senteret i 3 timer, der jeg var i garderoben, i sal og resepsjonen, og ble SÅ dårlig dagen etter med allergi og begynnende tetthet i lungene.

Når jeg trener på senteret selv, går jeg inn i garderoben før de andre kommer, o! g skifter fort etter trening.

Spørsmålet mitt er da: Bør jeg la være å jobbe her når jeg fikk en så kraftig reaksjon etter bare noen timer.


[Les mer]

Kjemisk miljøintoleranse/MCS og angst.

Jeg er en kvinne som fortsatt er under utredning, men har foreløpig fått diagnose allergisk astma/bronchiectasis og det snakkes om MCS som jeg selv er helt overbevist om at jeg har - men jeg har foreløpig ikke fått diagnosen.

    Jeg har vært syk siden 2007. I det siste har jeg slitt veldig fordi jeg blir stadig mer sensitiv og jeg reagerer på stadig nye ting. Jeg blir for øyeblikket behandlet med Seretide (inhalator), Ventoline og Mucomust på forstøverapparat.

   Har lest at det ikke er bra med medisiner når en har MCS og dette gjør meg veldig engstelig - fordi jeg lurer på om det er medisinene som gjør meg stadig mer sensitiv. Grubler stadig på om det er riktig behandling jeg får. Jeg har lest at det ikke bør brukes kortison når en har MCS.

   Jeg har den siste tiden utviklet kraftig angst på grunn av dette, har problemer med å få i meg mat og har stadig diaré pga angsten. Hva er det vanlige å gjøre i forhold til medisinering når en lider av både MCS og astma? Håper dere kan gi meg noen gode råd som kan hjelpe med å avhjelpe angsten


[Les mer]

Parfyme anno 2012 Del 3. Skoletiltak

Hei! Jeg fikk med meg innslaget i NRK kveldsnytt om jenta som ikke tåler parfyme og som har møtt veggen i skolesystemet der hun bor. Jeg har selv en sønn med astma som blir dårlig av parfymelukt. Han har nok en snev av MCS også (han beskriver de plagene selv på slutten av denne e-posten). Det har gått noenlunde greit i barneskolen takket være lite parfymebruk, forståelsesfulle lærere og god ventilasjon men han skal begynne i ny ungdomsskole denne høsten, og da blir det nok verre!

Jeg forstår at dette kan være vanskelig for skolen, og at jeg må ta opp dette problemet med den i god tid. Hvordan bør jeg gå frem overfor skolen? Finnes det noe materiale som jeg kan bruke?

 

R (13½ år) skriver: Det er riktig at jeg har fått lite astma av parfymelukt på skolen hittil, men jeg blir dårlig på en annen måte som skjer ganske ofte, fordi det skal veldig lite til av parfymelukt før det slår til. Jeg får veldig vondt i hodet som gjør det veldig vanskelig å følge med inntil jeg har fått lurt i meg to Paracet og de begynner å hjelpe. Men tablettene hjelper ikke på at jeg også blir veldig slapp. Og litt svimmel og føler meg skikkelig syk og noen ganger har jeg på følelsen at det er like før jeg besvimer. Da holder jeg meg fast i det nærmeste jeg får tak i, og så går det over, men slappheten og litt av hodepinen varer veldig lenge, og ofte resten av dagen. Det er veldig slitsomt! Verre å ha enn astmaen, for der hjelper jo medisinene veldig fort og godt


[Les mer]

Parfyme anno 2012 Del 2. Barn og parfyme

Mange foreldre har henvendt seg til denne nettsiden og til www.inneklima.com med fortvilelse og hjelpeløshet over at barna deres stadig utsettes for parfymedunster som ofte gjør dem syke. Foreldre som selv har kjemisk miljøintoleranse/MCS er redde for at eksponering for parfymer skal påføre barna deres den samme vanskelige overfølsomheten


[Les mer]

Psykoterapi og annen behandling ved kjemisk miljøintoleranse

Det kommer en god del spørsmål om psykologer kan være til noen hjelp for personer som mener de har kjemisk miljøintoleranse.

Problemene hoper seg opp fordi mange mangler miljøkjemisk og biokjemisk kunnskap.

 Det er lettere for legen å gjenkjenne og forstå når miljøintoleranse og miljøhemming er allergisk (immunologisk miljøintoleranse) eller skyldes uttalt hyperreaktivitet (HR miljøintoleranse). Det er tilstander som har objektive tegn som kan etterprøves og bevises. Ved annen miljøintoleranse blir det meget vanskeligere! Da er det vanlig at legen tror at dette alltid har psykologiske årsaker selv om sykehistorien kan tyde på at det er en reell biokjemisk reaksjonsmåte. Uansett årsak er slike miljøhemminger så vanskelig å leve med, at de aller fleste får sosiale og psykiske problemer.


[Les mer]

Avgrenset kjemisk miljøintoleranse
Ved denne miljøintoleransen provoseres subjektive symptom ved eksponering for et enkelt kjemisk stoff i luften eller ved eksponering for kjemisk beslektede kjemikalier som for eksempel flyktige hydrokarboner (løsemidler, alkoholer), insektmidler og aldehyder. Selv meget lave konsentrasjoner kan utløse sykdom. Eksponering som utløser sykdommen, kan forekomme i arbeidsmiljø, men også  i egen bolig (særlig etter fukt- og brannskader).

[Les mer]

Miljøhemming og syketrygd

Hei! Jeg har både astma, pollen- og matallergier og MCS (kjemisk miljøintoleranse  eller duftintoleranse). For astma’en bruker jeg høy dose av kortisonspray og har relativt sjelden pustebesvær unntatt når jeg blir forkjølet. Det går bra fordi jeg er på vakt hele tiden og passer meg for ”farlige” luftforurensninger (jeg reagerer ellers med astma på omtrent alt som er listet opp som irritanter i allergiviten.no). Særlig ille er lukt av maling og lakk og lignende og aller verst er parfyme. Da slår astmaen til etter noen få minutter slik at jeg må ta ekstra doser akuttmedisin i en dag eller to for å få kontroll. Det er å leve med, men aller verst er kjemisk miljøintoleranse som lommer samtidig med astmaanfallet. Jeg blir helt slått ut. Det er som om alle krefter forsvinner. Jeg orker ingen ting og må gå (sjangle!) til sengs med svimmelhet, dundrende hodepine og slitenhet som kan vare 2-3 døgn.

Slik er jeg vel funksjonshemmet (miljøhemmet), men hvor mye, og hva betyr det for syketrygden?

[Les mer]

Kjemisk miljøintoleranse (MCS) og leger i praksis
I Danmark her helsemyndighetene tatt viktige grep for å forstå kjemisk miljøintoleranse. Nå har forskere der (Skovbjerg et al 2009) gjennomført en undersøkelse med spørreskjema til leger i allmennpraksis i Danmark for å få vite hvordan legene møter MCS pasienter. Det bhle sendt ut spørreskjema til 1000 tilfeldig utvalgte praktiserende leger. 
 
[Les mer]

Analyser ved kjemisk miljøintoleranse?
Denne nettsiden har jeg hatt mye nytte av, takk for det! Nå har jeg en pasient (45 år gammel mann) med symptomer på det du kaller kjemisk miljøintoleranse og betydelig miljøhemming etter eksponering for muggsoppen Stachybotris og / eller ettervirkning av ”fogging” av boligen. Han er blitt ekstremt overfølsom særlig for eksos, men tåler mange andre lukter.

Har vår tids biokjemikere virkelig ikke funnet frem til noen analyser som karakteriserer slike pasienter?


[Les mer]

Senter for ME pasienter i Oslo

Pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, også kjent som myalgisk encefalopati (ME), har stort behov for tverrfaglig vurdering av sitt komplekse sykdomsforløp.

Ullevål universitetssykehus åpner nå et eget senter for ME der et tverrfaglig team står klar til å veilede og følge opp disse pasientene.


[Les mer]

Ikke noe miljøhemmingprosjekt, dessverre!
NAAF og NFBIB har sammen søkt om økonomisk støtte til  et prosjekt for å skaffe mer viten om ulike former av miljøhemming, men har dessverre ikke lyktes i dette.

[Les mer]

MCS/IEI problemer

Hei! Jeg søker råd fordi jeg har fått konstatert astma, men er selv helt sikker  på at jeg lider av MCS etter nylig å ha lest om dette. Det blir jo til at en leter mye på internett når en har plager som ingen kan forklare.  Jeg er sykemeldt for jeg kan ikke gå innom jobben min – jeg blir syk med en gang. Jeg blir syk av parfyme og parfymerte produkter, maling, bensin og lignende produkter.  Jeg mister stemmen, får hodepine, blir kvalm, generelt dårlig og blir ”tømt” for energi og kan sove i dager etterpå etter sekunders eksponering for de tingene jeg tåler dårligst. Jeg kunne for så vidt ha skrevet side opp og side ned om alt som passer i forhold til diagnosen.  

Jeg er bekymret fordi jeg forstår at MCS ikke er en ”godkjent” diagnose. Det bekymrer meg i forhold til at jeg ikke vet hvordan det da blir i forhold til forsikring, trygderettigheter etc..


[Les mer]

Forsømte sykdommer med miljøhemming, men uten diagnose

Kjemisk miljøintoleranse, idiopatisk miljøintoleranse (IEI), multippel kjemisk overfølsomhet (MCS) og inneklimaplager (”inneklimasykdom”) er sykdommer med mer eller mindre miljøhemming. Årsakene er velkjent, nemlig kjemiske luftforurensninger, men de biologiske mekanismene er ikke kjent.

Sykdommene kan gi mange plager, men uten objektive tegn og diagnostiske laboratorieanalyser. Det er internasjonal konsensus om hvilke symptomer som er typiske. Det er på tide at de får aksepterte diagnostiske betegnelser og kommer med i Kodefortegnelsen ICD 10.

 


[Les mer]

Løsemidler forsterker duftintoleranse

 

Duftintoleranse er en plagsom tilstand for mange, og for noen er det en miljøhemming som er invalidiserende i forhold til normal deltakelse i samfunnet. Det kan gi forskjellige utslag. Vanligst er astma og astmaliknende luftveisplager, og det er her forskningen er kommet lengst. Mange reagerer imidlertid med generelle symptomer med de samme symptomer som ved  kjemisk miljøintoleranse og MCS /  IEI. Årsakene kjent, men mekanismene ikke. Ny forskning har vist at duftintoleranse i luftveiene som kan vises med en spesiell capsaicin test, forsterkes av etanolinhalasjon. Her må vi skille mellom to vesentlige reaksjonsmåter i luftveiene. Det gjelder også pasienter som får både astma og generelle symptomer av duftende luftforurensninger som parfyme, lukten av maling, bonemidler osv.

 


[Les mer]

Miljøhemming, skjemaet og nytt prosjekt
 

Det er nå kommet inn et 50-tall utfylte skjema. De første 25 er oppsummert i fagbladet Allergi i Praksis som er tilgjengelig på nettsiden til Norges Astma- og allergiforbund med tittelen Miljøhemming - en skjult funksjonshemming. De besvarelsene som er kommet senere, bekrefter det som er skrevet i den artikkelen.  En oversikt er også gitt i Gjestebloggen hos Norsk Dokumentasjonssenter: Miljøhemmede frem i lyset.

NFBIB og NAAF har gått sammen om et større forskningsprosjekt, og har søkt om økonomisk støtte til dette. Hvis prosjektet kan finansieres, skal spørreskjemaet tilpasses et annet dataprogram. I påvente av dette avsluttes registreringen i denne nettsidens miljøhemmingskjema.


[Les mer]

Miljøhemmede frem i lyset!

ingen adgangEtter anmodning fra Norsk dokumentasjonssenter har Kjell Aas skrevet en gjesteblogg  om Miljøhemming frem i lyset,   som umiddelbart har fått  kommentarer fra personer berørt av og/eller engasjert i problemene ved denne funksjonshemmingen. I kommentarene er det lenker til interessante oppslag om temaet – bl.a. oppslag om tiltak som er gjennomført for duftoverfølsomme personer, og om el-intoleranse.


[Les mer]

Miljøhemming: MCS; kjemisk miljøintoleranse - og psyke?

Jeg har selv ganske typisk MCS, tror jeg. Det begynte for snart 10 år siden etter at det kom husbokk i et gammelt hus der jeg bodde, og et firma gjennomførte såkalt fogging først med et insektmiddel og et par uker etterpå med ozon for å få bort lukten av insektmidlet (som luktet sterkt ganske lenge). Jeg ble dårlig av de luktene med hodepine, ble  fullstendig utmattet, fikk prikking i huden over hele kroppen (uten utslett), kvalme og noen rare magesmerter, og fikk problemer med korttidshukommelsen. Det som skiller meg ut fra det som sies å være mest alminnelig, er at jeg selv har sterkt inntrykk av at hos meg er også  psykologiske forhold viktige, noe som legen min er enig i . Hun har henvist meg til psykolog for terapi. Jeg synes det hjelper, men ---

 

(Besvart med en oppsummering av tilstanden)

 


[Les mer]

Parfymelukt på matvarer

Spørsmål om duftoverfølsomhet /duftintoleranse.

"Hei! Min datter på 19 år har både astma og inneklimasykdom. Hun blir dårlig noen ganger ”bare” med astma, andre ganger med hodesmerter, blir blek og svimmel, Hunj blir dårlig av det som kalles irritanter i denne nyttige nettsiden, men også av andre lukter. Astmamedisine hjelper og iallfall lindrer astmaplagene, men ingenting  hjelper mot  inneklimasykdommen (bortsett fra piller mot hodepine.)

Her hjemme bruker vi aldri parfyme eller parfymerte vaskemidler og sånt. Likevel hender det ofte at hun kommer utenfra og merker ”noe galt med inneluften” og får inneklimasykdommen. Det har hittil virket som hun har en reell kjemisk overfølsomhet, men nå lurer vi på om psykiske forhold tar overhånd, for nå hevder hun at til og med potetene lukter litt parfyme, og ber om å få slippe å være i nærheten når de skal skrelles. 

Disse plagene er blitt hyppigere, og vi vet ikke vår arme råd."


[Les mer]

Miljøhemming ved el-overfølsomhet

Hvorfor er ikke el-overfølsomhet tatt med i omtalen av miljøhemming?  Det har vært veldig interessant å lese det nettsiden har skrevet om miljøhemming. Det er et nytt ord for meg, men det passer glimrende på min situasjon som jeg deler med mange andre. Vi er nemlig ganske mange her i landet som lider av el-verfølsomhet. For oss er utstrakt bruk av mobiltelefoner, PC-er, trådløse nettverk og mye annet elektrisk utstyr nok til vel så mye plager med hodepine som parfyme er til plage for dem med kjemisk miljøintoleranse.


[Les mer]

Testing av parfymerintoleranse?
Spæørsmål om duftintoleranse: "Jeg blir kjempedårlig av parfymer og en del andre lukter. Etter bare noen få minutter med lukt av parfyme og lignende blir jeg slått helt ut og må gå til sengs med voldsom hodepine og kvalme. Slik er jeg funksjonshemmet i forhold til de aller fleste sammenkomster. Ja, dette er miljøhemming slik det beskrives i artikkelen om dette. Min egen lege bare rister på hodet, smiler til meg og tenker åpenbart at det er noe psykisk noe. Selv har jeg trodd at det er en slags allergi, men forstår nå at det jeg lider av, kanskje er noe annet og mer mystisk.  Men jeg har hørt at det finnes allergi mot parfyme og at det finnes tester for det. Hvor kan jeg få gjennomført slike tester på meg?"

[Les mer]

Miljøkjemisk intoleranse (MCS / IEI) og insektmidler

Jeg lider av en ekstrem overfølsomhet for alle mulige kjemikalier, parfymer og lukter. Jeg blir syk med plagsomme luftveislidelser og hoste + nedsatt almenntilstand av det minste.

På Haukeland sykehus tror de jeg har den ikke trygderettslig godkjente diagnosen MCS. Ut fra dette har jeg en ekstra utfordring når familien min vil gasse/bruke gift på ferieboligen vår for å bli kvitt mår og andre små utøy i et hus fra 50-tallet. Finnes det noe folk som meg kan tåle som også tar knekken på disse dyra? Hvor lenge etterpå må jeg holde meg unna det huset om de gasser det? Hva er beste alternativ? Noen gode råd?

her,

[Les mer]

Mest miljøhemming ved astma.

Det finnes ingen vitenskapelig oversikt over forekomst av miljøhemming i Norge, men noen spredte undersøkelser er gjort internasjonalt. En av de mest solide er gjennomført i Kalifornia for vel 10 år siden (Kreutzer, Neutra, Lashuay 1995). Der ble 4046 tilfeldig utvalgte voksne kontaktet pr telefon. De svarte på en rekke relevante spørsmål i et strukturert intervju. Av de spurte var det 461 (11, 4%) med astma; altså temmelig nær den forekomst av astma  som er funnet i Norge.


[Les mer]

Funksjonshemmede kommer ofte bakerst i køen i kommunene

Rapporten «Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006» ble lagt frem 13. juni 2007. Den viser at personer med lavt funksjonsnivå og stort behov for koordinerte tjenester og langvarige tiltak, får dårligst tilpasset sosial- og helsetjenester og må vente lengst på hjelpen. Denne rapporten vil forhåpentligvis bidra til mer aktiv innsats i kommunene for funksjonshemmede. Dette gjelder alle former av funksjonshemming, også miljøhemming.


[Les mer]

Arbeidsmiljø for ansatte med miljøhemming
Anslagsvis 10 % av voksne har astma, og omtrent 30 % har en eller flere allergier eller annen overømfintlighet. Utslagene kan være svært forskjellige og opptrer i ulik og varierende grad.  For mange dreier det seg om sykdom med overømfintlighet av en slik grad at lave konsentrasjoner i luft og/eller mat av det som ikke tåles, utløser sykdom. Det er miljøhemminger som krever hensyn på like linje med andre funksjonshemminger, men skiller seg fra andre funksjonshemminger i at de aller fleste er like friske som andre når miljøet er godt. Blant dem er det mange og kanskje de aller fleste som er ressurssterke og verdifulle i arbeidslivet. men skiller seg fra andre funksjonshemminger i at de aller fleste er like friske som andre når miljøet er godt. Arbeidsmiljøene bør derfor tilrettelegges best mulig også for disse.  Et slikt tilrettelagt arbeidsmiljø er også godt for alle andre.

[Les mer]

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"