Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Sjekkliste for trygt uteområde i barnehagen og skolen
Sjekkliste for trygg barnehage. Inneområdene
Sjekkliste 2 for hybrid ventilasjon
Sjekkliste 1 for hybrid ventilasjon
Sjekkliste for radon hjemme
Sjekkliste for balansert ventilasjon
Sjekkliste for naturlig ventilasjon
Sjekkliste mot hjemmeulykker
KSM pkt 16. Annet: Fysisk tilrettelegging. Orden. Tilgjengelighet.. Trivsel
KSM pkt 15; ENØK og HENØK i skoler og barnehager
KSN pkt 14. Belysning i barnehager og skoler
KSM pkt 13 Støy og akustikk i skoler og barnehager
KSM pkt 12 Byggets historie for skole og barnehage
KSM Skole og barnehage pkt 11. Allergenkilder og allergener
KSM pkt 10: Luftskifte. Ventilasjon
KSM pkt 9: Ren hold
KSM pkt 8: Lodden- og hyllefaktor
KSM pkt 7: Lukt
KSM pkt 6: Fukt og luftfuktighet
KSM pkt 5: Temperatur
KSM pkt 4. Vanlige forurensninger inne
KSM pkt 3: Spesielt skadelige forurensninger inne
KSM pkt 2,Persontetthet i barnehage og skole.
KSM SKOLE pkt 1: Uteluft ved luftinntak
KSM kartlegging av innemiljøet i skole og barnehage
KSM kartlegging av innemiljøet hjemme
Sjekkliste for fuktrisiko hjemme.
Sjekkliste for temperaturforhold, helse- og energiøkonomisering
Sjekkliste for brannvern hjemme
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Sjekkliste for trygt uteområde i barnehagen og skolen
Uteområder i barnehage og barneskoler må være trygge

[Les mer]

Sjekkliste for trygg barnehage. Inneområdene
Barnehage er en veldig viktig arena for mange barns utvikling, men den må være et trygt sted å være. Her er det noen enkle sjekklister

[Les mer]

Sjekkliste 2 for hybrid ventilasjon
Dette er del 2 av sjekkliste for bygningsintegrert "hybrid" ventilasjon og gjelder  vifter, spjeld og spjeldmotorer, temperatur, varmegjenvinning, filtre, styring og automatikk

[Les mer]

Sjekkliste 1 for hybrid ventilasjon
I dette området finnes så mange ulike modeller og løsninger, og erfaringene er så få og kortvarige, at  det ikke er mulig å lage en sjekkliste som er fyldestgjørende for alle.

Denne sjekklisten bør brukes med egne suppleringer og som et foreløpig hjelpemiddel. Her ønsker redaktøren innspill fra driftsansvarlige og brukere med erfaring! Svaret bør være JA  på alle punkter. Der svaret blir NEI, bør driftsansvarlige og brukere vurdere om det er mulig å rette opp feilen/svakheten, eller om den kan kompenseres med andre tiltak. Sjekklisten er delt i 2 deler.


[Les mer]

Sjekkliste for radon hjemme
 Denne sjekklisten bør følges en gang så tidlig som mulig etter innflytting. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Svaret bør være JA på alle spørsmålene! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres.

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009, dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas. NB! etter at boken ble trykket, har Statens strålevern senket grenseverdiene for radon!


[Les mer]

Sjekkliste for balansert ventilasjon

Ved balansert ventilasjon er vedlikeholdet avgjørende viktig Det er det nødvendig å kontrollere at det fungerer så godt som mulig. Ellers blir luftskiftet for dårlig for de fleste. Denne sjekklisten bør følges minst en gang hvert år og fortrinnsvis om høsten. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din!

Svaret bør være JA på alle spørsmålene! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres.

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009,, dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.

 


[Les mer]

Sjekkliste for naturlig ventilasjon
 

Sjekkliste for naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk:Ved naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk er det nødvendig å kontrollere at dette fungerer så godt som mulig. Ellers blir luftskiftet for dårlig for de fleste. Denne sjekklisten bør følges minst en gang hvert år. Svaret bør være JA på alle spørsmålene. Svares det NEI på noe,  bør endringer gjennomføres.

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009, dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til bokenmed henvisning tildenne  Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.

 

[Les mer]

Sjekkliste mot hjemmeulykker
Hvert år skjer det  altfor mange hjemmeulykker. De rammer i alle aldre, men barn, eldre og svaksynte er særlig utsatt. Det skaper mange belastninger, sorger og bekymringer i familiene og kan  brått endre livskvaliteten, Her er det en sjekkliste som bør brukes en gang i året for å forebygge slike ulykker for småbarn.  Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres!

NB  Copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009.


[Les mer]

KSM pkt 16. Annet: Fysisk tilrettelegging. Orden. Tilgjengelighet.. Trivsel

Her vurderes det mekaniske miljøet med tilgjengelighet for funksjonshemmede og psykososiale og estetiske forhold


[Les mer]

KSM pkt 15; ENØK og HENØK i skoler og barnehager
Energiøkonomisering (ENØK) er viktig, men hensyn til helse må veie tyngst, dvs Helse foran ENØK = HENØK

[Les mer]

KSN pkt 14. Belysning i barnehager og skoler
Skriv tekst her, Skriv tekst her,Skriv tekst her,Skriv tekst her,Skriv tekst her,Skriv tekst her,Skriv tekst her,Skriv tekst her,

[Les mer]

KSM pkt 13 Støy og akustikk i skoler og barnehager
Akustikken må være god og støy redusetres best mulig for å gi en god situasjon for læring. Særlige hensyn må tas for elever med hørselshemming, men uten at det går ut over elever med miljøhemming.

[Les mer]

KSM pkt 12 Byggets historie for skole og barnehage
Det kan ha skjedd mye med bygningen helt fra begynnelsen, og noe av det kan fortsatt virke på inneklimaet, slik som for eksempel fukt

[Les mer]

KSM Skole og barnehage pkt 11. Allergenkilder og allergener
Alle skoler og barnehager har elever med allergier eller astma. Det er miljøhemminger som sledelsen har plikt til å ta hensyn til

[Les mer]

KSM pkt 10: Luftskifte. Ventilasjon
I skoler med vanlig antall elever i klasserommene er det vanligvis ikke mulig å få tilstrekkelig frisklufttilførsel uten spesielle ventilasjonsanlegg.

 

Angi skjønn for luftskifte i forhold til belastningen for oppholdsrom som er i bruk på dagtid.

Det er mange forskjellige forhold som bidrar til ventilasjonens kvaliteter, og du kan bruke flere forskjellige vurderingsmåter - og aller helst i kombinasjon.


[Les mer]

KSM pkt 9: Ren hold
Skår er sum av skårene for hovedrengjøring, daglig/ukentlig rengjøring, rengjøring av høye flater og "svigermorprøven" (A+B+C+D) dividert med 4.

[Les mer]

KSM pkt 8: Lodden- og hyllefaktor
Her vurderer du om det er mye tekstiler som har lett for å fange opp og avgi støv, og om det er mange vannrette flater utenom gulv og bord / pult der støv har lett for å legge seg uten at det er lett tilgjengelig for rengjøring. 

[Les mer]

KSM pkt 7: Lukt

Lukt vurderes av person(er) med normal luktesans, ikke forkjølet, ikke høysnue e.l. (røykere er vanligvis ikke brukbare til dette). Han/hun må komme fra område med frisk luft.


[Les mer]

KSM pkt 6: Fukt og luftfuktighet
Fuktskader inne kommer som nr 2 av innemiljøets verstinger, nest etter tobakksrøyk. Det er ikke vannet som vann som gir helseskade, men fukt i materialene gir grunnlag for vekst av mikroorganismer der muggsopper dominerer.Luftfuktigheten inne avhenger i høy grad av luftfuktigheten utendørs i tillegg til det som kommer i tillegg  inne i forhold til ventilasjonsforhold,

[Les mer]

KSM pkt 5: Temperatur
 

Innetemperaturen er i høy grad avhengig av utetemperaturen i tillegg til oppvarming  innendørs. Den vurderes derfor bare i "fyringssesongen".

Foretas vurdering til andre tider på året, må KSM bygge på målinger foretatt i fyringssesongen. Spør brukere og driftsansvarlig om evt trekk og temperaturforholdene gjennom skoletiden for henholdsvis høst, vinter, vår og sommer.

 

Temperatur måles fortrinnsvis med maks - min. termometer, evt med hurtig avlesbart digitalt termometer brukt på "kritiske steder" eller kontinuerlig med kalibrert datalogger.


[Les mer]

KSM pkt 4. Vanlige forurensninger inne
Inneluften blir ofte forurenset fra mange forskjellige kilder: bygningen, brukerne, bruken, husholdniongen mv.

[Les mer]

KSM pkt 3: Spesielt skadelige forurensninger inne
Noen spesielle forurensninger i inneluften kan være spesielt skadelige. Hit hører tobakksrøyk (ETS, passiv røyking), radongasser og asbeststøv .

[Les mer]

KSM pkt 2,Persontetthet i barnehage og skole.

Antall barn  i et rom bør ikke overstige rommets kapasitet som er avhengig av rommets volum og ventilasjon. Her er en veiledning for vurdering av persontettheten i rommet


[Les mer]

KSM SKOLE pkt 1: Uteluft ved luftinntak
Uteluften er vår kilde til frisk luft inne, så det er viktig å ta den inn der den er renest.

[Les mer]

KSM kartlegging av innemiljøet i skole og barnehage
Kvalifisert skjønn metoden (KSM) for skoler er en enkel og billig måte å finne ut om hver av faktorene som er viktig i et innemiljø /inneklima, er gode nok. (KSM skole). Her er også lenke til et spørreskjema for elevene i forhold til hvordan de opplever og reagerer på innemiljøet i skolenher, 

[Les mer]

KSM kartlegging av innemiljøet hjemme
Gjør det selv med enkle midler ved hjelp av kmvalifisert skjønn metoden for boliger

[Les mer]

Sjekkliste for fuktrisiko hjemme.

Alle hus i Norge er utsatt for fuktskader av forskjellig  slag. Ved å følge og bruke denne sjekklisten hver vår og høst sikrer du deg mot skader som ellers kan koste deg dyrt. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen  din! Svaret bør være JA og Nei der det er angitt slik. ! Blir svaret motsatt noen steder, må det utbedres.

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.


[Les mer]

Sjekkliste for temperaturforhold, helse- og energiøkonomisering
 

Her er det en sjekkliste som bør brukes minst en gang i året for sikre riktige temperaturforhold samtidig som det gjennomføres tiltak for helse- og energiøkonomisering.  Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres!Denne sjekklisten finnes ogå i www.innemiljo.net NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 ,dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.

 

[Les mer]

Sjekkliste for brannvern hjemme

 

Her er det en sjekkliste som mbør brukes minst en gang i året for å sikre mot brann. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din. Blir svaret NEI noen steder, må iutbedring skje så snart som mulig. Denne sjekklisten er kopiert fra boken Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. Cappelen-Damm 2009.ISBN 978-82-02-29065-8 Kopiering kan bare skje til personlig bruk  og evt som arbeidsark knyttet til boken. All annen bruk må avtales med Kjell Aas. Sjekklisten finnes også i www.innemiljo.net.


[Les mer]

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"